Βρείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»(Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.)., (ακ. έτος 2015-2016). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών ορίζεται από τις 11 Μαΐου μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2015 Στο Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (δηλαδή, Πανεπιστημιακά.. read more →

Στις 23-4-15, στα πλαίσια του μαθήματος «Ανακύκλωση Απορριμμάτων», ο Γενικός Διευθυντής της Ecoelastika Γιώργος Μαυριάς παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας του μοναδικού στην Ελλάδα εγκεκριμένου συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών από άποψη τεχνική, οικονομική, ποιοτική και ποσοτική. Σημειώνεται, ότι η Ecoelastika διαχειρίζεται και ελέγχει πλήρως τη διακίνηση και επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα, προκειμένου.. read more →

11 Apr 2015
April 11, 2015

Καλή Ανάσταση 2015!

0 Comment

Στις 20-1-15 (4-7 μ.μ.), στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Προστασία Εδάφους», πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού (ΚΔΑΥ) Κορωπίου με πρωτοβουλία και συμμετοχή του διδάσκοντα στο ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ καθηγητή ΕΜΠ Ανδ. Ανδρεόπουλου. Οι εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ Κορωπίου είναι πρότυπες και επιτυγχάνουν το υψηλότερο ποσοστό ανάκτησης υλικών, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες και φιλικές.. read more →

Στις 12/1/15 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Σταθμό Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του ΥΠΕΚΑ (Πατησίων) και στις 29/1/15 δεύτερη επίσκεψη στο Εργαστήριο Ποιότητας Ατμόσφαιρας και το Εργαστήριο Βαθμονόμησης του ΥΠΕΚΑ (Πατησίων), το οποίο είναι το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο στην Ελλάδα (κατά ISO 17025). Κατά τις επισκέψεις, εκτός από τη γενική ανάλυση του ρόλου και της σημασίας των εργαστηρίων,.. read more →