Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος”

Συντονιστική Επιτροπή (4μελής) του Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος” (Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.)
  • Γιώργος Κ. Βαρελίδης  (Διευθυντής του ΠΜΣ – ΕΠΤΕΠΠ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής )
  • Ελένη Θεοφίλη  (Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΠΜΣ – ΕΠΤΕΠΠ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής )
  • Πιερής Χουρίδης  (Επίκουρος Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου)