Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος”

Συντονιστική Επιτροπή (5μελής) του Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος” (Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.)

  • Γιώργος Κ. Βαρελίδης  (Διευθυντής του ΠΜΣ – ΕΠΤΕΠΠ, Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.)
  • Ελένη Θεοφίλη  (Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΠΜΣ – ΕΠΤΕΠΠ, Καθηγήτρια ΠΑ.Δ.Α.)
  • Δημήτρης Αλεξάκης (Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.)
  • Ισαάκ Βρυζίδης (Επίκουρος Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.)
  • Νίκος Κουρνιάτης (Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.)