Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης και Κατανομή Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

Τα μαθήματα του «Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής » με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες, τον επιμερισμό τους σε εξάμηνα και τις ελάχιστες διδακτικές ώρες έχουν ως εξής στο τρέχον πρόγραμμα μερικής φοίτησης:

Α/ΑΜαθήματα Διδακτικές ΏρεςΠ.Μ.ΕίδοςΕξάμηνο
1.«Ατμοσφαιρική Ρύπανση» 396Υποχρεωτικό (Υ)1ο
2.«Κλιματική Αλλαγή»396Υποχρεωτικό (Υ)1ο
3.«Βιώσιμη Παραγωγή & Κατανάλωση – Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών»396Κατ` επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ)1ο
4.«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση»396Υποχρεωτικό (Υ)2ο
5.«Ανακύκλωση Απορριμμάτων»396Υποχρεωτικό (Υ)2ο
6.«Χωροταξία – Φυσικός Σχεδιασμός»396Κατ` επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ)2ο
7.«Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Προστασία Εδάφους»396Υποχρεωτικό (Υ)3ο
8.«Προστασία Φύσης & Βιοποικιλότητας»396Υποχρεωτικό (Υ)3ο
9.«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων»396Κατ` επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ)3ο
10.«Επεξεργασία Λυμάτων» 396Υποχρεωτικό (Υ)4ο
11. «Διαχείριση Υδατικών Πόρων» 396Υποχρεωτικό (Υ)4ο
12.«Προστασία Δομημένου Χώρου – Πολεοδομικός Σχεδιασμός»396Κατ` επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ)4ο
13.Διπλωματική Εργασία9 (τρία 3ωρα σεμινάρια)30Υποχρεωτικό (Υ)5ο

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα όσα περιγράφηκαν για το πρόγραμμα κανονικής φοίτησης.

Τα κατ` επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται κατ` αντιστοιχία με το πρόγραμμα κανονικής φοίτησης.  Επιλέγεται δηλαδή από τους φοιτητές, ένα από τα δύο (2) μαθήματα επιλογής του 1ου εξαμήνου της κανονικής φοίτησης (δηλαδή, ένα από τα «Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση – Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών» και «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων») και ένα από τα δύο (2) μαθήματα επιλογής του 2ου εξαμήνου της κανονικής φοίτησης (δηλαδή, ένα από τα «Χωροταξία – Φυσικός Σχεδιασμός» και «Προστασία Δομημένου Χώρου – Πολεοδομικός Σχεδιασμός»).

Το πέμπτο εξάμηνο αντιστοιχεί στην κατ` ελάχιστο διάρκεια της διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.3. του παρόντος.  Η παράδοση διπλωματικής εργασίας σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη) μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων.