Με χαρά ανακοινώνουμε ότι ο διδάσκων του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» Δρ Δημήτριος Εμ. Αλεξάκης, Καθηγητής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου «Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης και Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος» έχει διακριθεί ως συγγραφέας του οποίου οι δημοσιεύσεις συμπεριλαμβάνονται στην 20-άδα των καλυτέρων επιστημονικών δημοσιεύσεων του περιοδικού Hydrology (Impact Factor 3.2) για τα έτη 2021 και 2022.

Επισυνάπτονται προς ενημέρωσή σας, οι σύνδεσμοι ανακοινώσεων του εκδοτικού οίκου MDPI σχετικά με την συμπερίληψη στην 20-άδα των καλυτέρων επιστημονικών δημοσιεύσεων του περιοδικού Hydrology.

https://www.mdpi.com/journal/hydrology/announcements/6845

https://www.mdpi.com/journal/hydrology/announcements/6844

Συγκεκριμένα, για το έτος 2021 διακρίθηκε η δημοσίευση με τίτλο:
“Linking DPSIR Model and Water Quality Indices to Achieve Sustainable Development Goals in Groundwater Resources” by Dimitrios E. Alexakis Hydrology  2021, 8(2), 90; https://doi.org/10.3390/hydrology8020090 Available online: https://www.mdpi.com/2306-5338/8/2/90 η οποία κατατάχθηκε στην 4η θέση και ήταν η μοναδική (σε σύνολο 20) στην οποία συμμετείχε μόνο ένας συγγραφέας.

Για το έτος 2022 διακρίθηκε η δημοσίευση με τίτλο:
“Evaluating the Performance of Water Quality Indices: Application in Surface Water of Lake Union, Washington State-USA” by Dimitra E. Gamvroula and Dimitrios E. Alexakis Hydrology 2022, 9(7), 116; https://doi.org/10.3390/hydrology9070116 Available online: https://www.mdpi.com/2306-5338/9/7/116 η οποία κατατάχθηκε στην 15η θέση και συμμετείχε ως πρώτη συγγραφέας η επίσης διδάσκουσα του ΠΜΣ Δρ Δήμητρα Γαμβρουλά.