Αρχική Υ.Α. ίδρυσης και Απόφαση Επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.) ως αυτοδύναμου ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α.

Βρείτε εδώ (ΦΕΚ ίδρυσης 2013 ) σε αρχείο pdf την πρώτη Υ.Α. υπ` αριθμ. 117540/Ε5 με την οποία εγκρίθηκε το αρχικό διιδρυματικό ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Διοίκησης,  Διαχείρισης και Μάρκετινγκ).

Βρείτε εδώ (ΦΕΚ 4626/Β/6-10-2021 ) σε αρχείο pdf την Απόφαση υπ` αριθμ. 70840 με την οποία εγκρίθηκε η επανίδρυση του ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ ως αυτοδύναμου ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.).

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ως άνω ΦΕΚ 4626/2021, όλες οι ακαδημαϊκές, διαχειριστικές, οικονομικές και διοικητικές εκκρεμότητες του αρχικού διιδρυματικού ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ μεταφέρονται με ρητή μεταβατική διάταξη στο αυτοδύναμο ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (βλ. αρθ.12) .