Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος»

Βρείτε εδώ σε αρχείο pdf την σχετική Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 117540/Ε5 Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης,  Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος»