Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. 
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

1.      ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ

2.      ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

3.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

4.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

5.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ