1ο Εξάμηνο Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

Τα μαθήματα του τρέχοντος Προγράμματος Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το πρώτο εξάμηνο σπουδών με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες και τις ελάχιστες διδακτικές ώρες έχουν ως εξής:

Α/ΑΜαθήματα Διδακτικές ΏρεςΠ.Μ.ΕίδοςΕξάμηνο
1.«Ατμοσφαιρική Ρύπανση» 396Υποχρεωτικό (Υ)1ο
2.«Προστασία Φύσης και Βιοποικιλότητας»396Υποχρεωτικό (Υ)1ο
3.«Κλιματική Αλλαγή»396Υποχρεωτικό (Υ)1ο
4.«Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Προστασία Εδάφους»396Υποχρεωτικό (Υ)1ο
5.«Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση - Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών»396Κατ` επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ)1ο
6.«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων»396Κατ` επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ) 1ο