2ο Εξάμηνο Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

Τα μαθήματα του τρέχοντος Προγράμματος Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες και τις ελάχιστες διδακτικές ώρες έχουν ως εξής:

Α/ΑΜαθήματα Διδακτικές ΏρεςΠ.Μ.ΕίδοςΕξάμηνο
7.«Διαχείριση Υδατικών Πόρων»396Υποχρεωτικό (Υ)2ο
8.«Ανακύκλωση Απορριμμάτων»396Υποχρεωτικό (Υ)2ο
9.«Επεξεργασία Λυμάτων»396Υποχρεωτικό (Υ)2ο
10.«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση» 396Υποχρεωτικό (Υ)2ο
11. «Χωροταξία – Φυσικός Σχεδιασμός» 396Κατ` επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ)2ο
12.«Προστασία Δομημένου Χώρου – Πολεοδομικός Σχεδιασμός»396Κατ` επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ)2ο