Την Πέμπτη 7-5-15 ο Σταύρος Μπένος, κατόπιν πρόσκλησης, έδωσε διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος «Προστασία Δομημένου Χώρου – Πολεοδομικός Σχεδιασμός», ως μία διακεκριμένη πολιτική προσωπικότητα με ενεργό ρόλο στο ζήτημα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς (Υπ. Πολιτισμού, Υπ. Αιγαίου, Ιδρυτής & Πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»).

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ», με αφετηρία την προστασία των αρχαίων θεάτρων, έχει υιοθετήσει πολύ ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές πρακτικές ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών, αναζήτησης πόρων, υποβοήθησης του έργου της αρχαιολογικής υπηρεσίας, εκπόνησης μελετών και προσέγγισης των μνημείων και εν γένει του αρχαιολογικού πεδίου με ένα σύγχρονο τρόπο, πέρα από τις συνήθεις πρακτικές των κρατικών φορέων αλλά – ταυτόχρονα – σε άριστη συνεργασία με αυτούς.

Ο κ. Μπένος παρουσίασε αυτήν ακριβώς την εναλλακτική προσέγγιση στο ζήτημα της προστασίας ενώ ο διακεκριμένος αρχιτέκτων Δημ. Διαμαντόπουλος παρουσίασε, ως παράδειγμα, την πρόταση προστασίας, ανάδειξης και πολεοδομικής ένταξης του σύνθετου (και μοναδικού) αρχαιολογικού χώρου στον Ορχομενό Βοιωτίας, στην επίσημη παρουσίαση της οποίας (Μέγαρο Μουσικής) προσκλήθηκαν όλοι οι φοιτητές του ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ.

Τόσο στο μάθημα της Πέμπτης 7-5 όσο και κατά την εναρκτήρια ομιλία του στην παρουσίαση της πρότασης για τον Ορχομενό Βοιωτίας που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής (Τετάρτη 13-5), ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στην πρόθεση συνεργασίας του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΕΠΤΕΠΠ σε επίπεδο διπλωματικών ή άλλων ερευνητικών εργασιών (ζητήματα πολεοδομικής ένταξης, προστασίας αρχαίων θεάτρων κ.ά. μνημείων καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος χώρου τους από το επίπεδο του σχεδιασμού μέχρι το επίπεδο του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων).

Δείτε τις ομιλίες στο Μέγαρο Μουσικής στο: http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2069