Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

Βρείτε εδώ σε αρχείο doc την σχετική Αίτηση Συμμετοχής στο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης,  Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»