Ιωάννης Συμπέθερος

Ιωάννης Συμπέθερος

  • ΠολιτικόςΜηχανικόςΕΜΠ,
  • MSc, PhDin Civil Engineering (University of Texas at Austin),
  • Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, πρ. Ειδικός Γραμματέας Υδάτων

Επικοινωνία: email:  sibetheros@teiath.gr

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο ΕΜΠ (1984). Στη συνέχεια ολοκλήρωσε – στο University of Texas at Austin – τον πρώτο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (MSc in Civil Engineering, “Spline interpolations for water hammer analysis», 1987) καθώς και το Διδακτορικό του (PhD in Civil Engineering, “An experimental study of the nearfield flow around a cylinder in a reversing flow”, 1994).

Διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας, αρχικά ως Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής (2004) και εν συνεχεία ως Αναπληρωτής Καθηγητής και Καθηγητής ενώ επίσης, είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος και Διευθυντής του Β` Τομέα μαθημάτων (Κυκλοφοριακών Υποδομών και Υδραυλικών Έργων).Κατάτοδιάστημα 1990-2004 έχει διδάξει με διάφορες ιδιότητες στο University of Texas at Austin και έχει συνεργαστεί ως Ερευνητής (Associate Research Scientist) και ως Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής (Visiting Assistant Professor) με το Texas A&M University σε Τμήματα των δύο Πανεπιστημίων (Civil Engineering Dept.,Mechanical Engineering Dept., Aerospace Engineering and Engineering Mechanics Dept., Electrical and Computer Engineering Dept., Petroleum Engineering Dept.). Επίσης,έχει συνεργαστεί ως προσκεκλημένος ερευνητής με τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του και το ερευνητικό του έργο εστιάζονται στα πεδία της Πειραματικής και Υπολογιστικής Υδραυλικής και Ρευστομηχανικής, στις Αλληλεπιδράσεις Ρευστών, στην Ανάλυση και τα Μοντέλα μη γραμμικής χρονικής ακολουθίαςκαι στην Οικονομία Υδατικών Πόρων.Είναι κριτής σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό και σε διεθνή συνέδρια, ορισμένα από τα οποία έχει διοργανώσει ως επικεφαλής ή ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής.

Διετέλεσε πρώτος Ειδικός Γραμματέας Υδάτων (2006-2009), επικεφαλής της νεοσυσταθείσας Ειδικής Γραμματείας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπου είχε την εποπτεία και το συντονισμό των 14 υδατικών διαμερισμάτων της χώρας, όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία και την αποκατάσταση των ελληνικών υδατικών πόρων (ποταμοί, λίμνες, υπόγεια ύδατα, παράκτια ύδατα). Κατά τη διάρκεια της θητείας του προώθησε την εφαρμογή στην Ελλάδα της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα Ύδατα (WFD 2000/60), της Οδηγίας για την Προστασία από τις Πλημμύρες, της Οδηγίας – Πλαίσιο για προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και άλλες περιβαλλοντικές Οδηγίες της Ε.Ε.Υπήρξε υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό των αναπτυξιακών έργων για τα ύδατα στις κυριότερες λεκάνες απορροής της χώρας καθώς και για την εφαρμογή των σχεδίων αποτίμησης και κοστολόγησης των υδατικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Είναι μέλος του European Union’s Water and Marine Directors’ Forum και του Euro-Mediterranean and Southeastern European Countries Water Directors’ Forum. Έχει διατελέσει συντονιστής της Μεσογειακής Πρωτοβουλίας της Ε.Ε. για τα Ύδατα (EU Water Initiative–Mediterranean Component).

< Επιστροφή