Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησε επίσκεψή στο Universitat Politecnica de Valencia στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Κεντρική θέση στην αποστολή του ΠΜΣ ΕΠΤΕΠΠ, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνολικά, είναι ο συνεχής εμπλουτισμός των παρεχόμενων γνώσεων και η καλλιέργεια μιας παγκόσμιας προοπτικής για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Πιστεύουμε ότι η προώθηση της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών είναι υψίστης σημασίας για την δημιουργία ολοκληρωμένων επαγγελματιών και την προώθηση βιώσιμων λύσεων στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η συνάντησή μας με το Universitat Politecnica de Valencia λειτούργησε ως εξαιρετικό παράδειγμα αποτύπωσης αυτών των κοινών αξιών. Το Universitat Politecnica de Valencia αποτελεί υπόδειγμα αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γνωστό για τις καινοτόμες ερευνητικές του προσπάθειες και τη δέσμευσή του στη συμπερίληψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου αποτελεί απόδειξη των αρχών σχεδιασμού χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας προσβασιμότητα για όλα τα μέλη της κοινότητάς του (βλ. φωτογραφικό υλικό). Αυτή η αφοσίωση στη συμπερίληψη όχι μόνο ενθαρρύνει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης, αλλά υπογραμμίζει επίσης τη δέσμευση του Πανεπιστημίου για διαφορετικότητα και ισότητα.


Επιπλέον, η αναγνώριση της Βαλένθια ως «Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης» για το 2024 ρίχνει φως στις αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της πόλης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις εκθέσεις αξιολόγησης του European Green Capital Award, η Βαλένθια έχει κάνει σημαντικά βήματα στην προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Από τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων μεταφορών, η Βαλένθια έχει αναδειχθεί ως πρωτοπόρος στο παγκόσμιο τοπίο της βιωσιμότητας. Η έμφαση που δίνει η πόλη στους δημόσιους χώρους, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ανθεκτικότητα του κλίματος υπογραμμίζει περαιτέρω την αφοσίωσή της στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τους κατοίκους της.

Το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» επιδιώκει διαρκώς να ανανεώνει το πρόγραμμα σπουδών και να ενσωματώνει σε αυτό σύγχρονες πληροφορίες και πρακτικές από τις πρωτοπόρες χώρες διεθνώς, στοχεύοντας να δώσει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να γίνουν καταλύτες για θετικές αλλαγές στους αντίστοιχους τομείς τους, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον για όλους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/european-green-capital-award/winning-cities/valencia-2024_en

https://www.youtube.com/watch?v=SQ3Zm6BiRjo