Στις 20-1-15 (4-7 μ.μ.), στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Προστασία Εδάφους», πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού (ΚΔΑΥ) Κορωπίου με πρωτοβουλία και συμμετοχή του διδάσκοντα στο ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ καθηγητή ΕΜΠ Ανδ. Ανδρεόπουλου. Οι εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ Κορωπίου είναι πρότυπες και επιτυγχάνουν το υψηλότερο ποσοστό ανάκτησης υλικών, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες διαλογής και ανάκτησης.

Κατά την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, έγινε ξενάγηση με επίδειξη και ανάλυση των τεχνικών διεργασιών από ειδικούς μηχανικούς του ΚΔΑΥ.