Στις 12/1/15 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Σταθμό Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του ΥΠΕΚΑ (Πατησίων) και στις 29/1/15 δεύτερη επίσκεψη στο Εργαστήριο Ποιότητας Ατμόσφαιρας και το Εργαστήριο Βαθμονόμησης του ΥΠΕΚΑ (Πατησίων), το οποίο είναι το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο στην Ελλάδα (κατά ISO 17025).
Κατά τις επισκέψεις, εκτός από τη γενική ανάλυση του ρόλου και της σημασίας των εργαστηρίων, έγινε ειδικότερη ανάλυση της λειτουργίας του κάθε οργάνου στο Σταθμό Μέτρησης και στο κάθε Εργαστήριο από τον διδάσκοντα στο ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ Δρ Αναστ. Αδαμόπουλο και από την ειδική συνεργάτη του ΠΜΣ Ειρ. Τσιλιμπάρη, οι οποίοι είναι επί σειρά ετών υπεύθυνοι της λειτουργίας των ως άνω κεντρικών εγκαταστάσεων του ΥΠΕΚΑ και επιπλέον, είχαν καθοριστική συμμετοχή στις διαδικασίες διαπίστευσής τους.