Το Σάββατο 13/6/15 πραγματοποιείται από το ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ ολοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Μουσείο Περιβάλλοντος της Στυμφαλίας λίμνης με ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου, μετάβαση σε αξιόλογα σημεία θέασης και παρουσίαση του οικοσυστήματος της Στυμφαλίας από τον διδάσκοντα του μαθήματος «Προστασία Φύσης και Βιοποικιλότητας» καθηγητή Παναγιώτη Δημόπουλο ενώ στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη και ξενάγηση στον παραδοσιακό οικισμό της Γκούρας.

Όλα τα έξοδα της εκπαιδευτικής εκδρομής καλύπτονται από το ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ.