Πρωτόκολλο  συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης και το Εργαστήριo Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΕΓΕΠΠ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπογράφηκε την Τρίτη 4/2 από τον Δήμαρχο Τάσο Μαυρίδη και τον  Ιδρυτή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Δρ Δημήτρη Αλεξάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή. Έτσι ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης γίνεται ο πρώτος Δήμος που ξεκινά τέτοιου είδους συνεργασία με το ΕΓΕΠΠ, που θα έχει διάρκεια 3,5 ετών και η οποία δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο.

Αντικείμενα της συνεργασίας είναι, μεταξύ άλλων, η διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων στο αστικό και περιαστικό πεδίο, η εκτίμηση δεικτών αειφορικής ανάπτυξης, προγράμματα ευαισθητοποίησης και συμμετοχής της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα,  επιμορφωτικά προγράμματα για το προσωπικό του Δήμου, η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων.

Ο κ. Μαυρίδης δήλωσε σχετικά: «Η προσπάθεια μας να οικοδομήσουμε έναν Δήμο πρότυπο, αφού πέτυχαμε την οικονομική αυτοδυναμία, περνά μέσα από την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Ξεκινάμε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και πιο συγκεκριμένα με το ΕΓΕΠΠ, η οποία επιθυμούμε να είναι αμοιβαία επωφελής. Το Εργαστήριο έχει αναγνωρισμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο, μεταξύ άλλων, στη γεωπεριβαλλοντική επιστήμη και σε θέματα ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι η πρώτη από μια σειρά συνεργασιών που σχεδιάζουμε να εκκινήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργία του Δήμου μας σε όλα τα επίπεδα».

Ο  κ. Αλεξάκης από την πλευρά του δήλωσε: «Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας επισφραγίζει την πολυεπίπεδη συνεργασία σε ευρύ πεδίο θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο των ερευνητικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης και Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος και προτείνει το σχεδιασμό ενός οδικού χάρτη δράσεων ‘Αναβάθμισης της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών’ στις οποίες  περιλαμβάνονται τα αντικείμενα συνεργασίας του Πρωτοκόλλου».

Δελτίο Τύπου