Γιώργος Σταματίου

Γιώργος Σταματίου

  • Μηχανολόγος Μηχανικός (Πολυτεχνείο Sunderland, Αγγλία)
  • Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών, ΣΕΛΕΤΕ–ΠΑΤΕΣ (Αθήνα)
  • M.Sc. Μηχανολόγου Μηχανικού (Πανεπιστήμιο Newcastle-u-Tyne/Σχολή Περιβαλλοντικών Επιστημών, Αγγλία)
  • Μεταπτυχιακό πιστοποιητικό εξειδίκευσης στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΕΜΠ) & Μεταπτυχιακή πιστοποίηση στο Διεθνές Marketing (Πανεπιστήμιο Newcastle-u-Tyne, Αγγλία)
  • Ph.D. στην Εξοικονόμηση Ενέργειας (Πανεπιστήμιο Newcastle-u-Tyne, Αγγλία)
  • Ειδικός Επιστήμων Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
  • Χειριστής θεμάτων Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (ΥΠΕΝ)

Επικοινωνία: Τηλ.:   210-8642445
email: gefstamatiou@gmail.com

Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στην Αγγλία (Πολυτεχνείο του Sunderland, B.Sc., 1985) και Πανεπιστήμιο Newcastle-u-Tyne (M.Sc., 1986). Εργάσθηκε στο ίδιο πανεπιστήμιο ως Επιστημονικός Συνεργάτης επί σειρά ετών, αποκτώντας πιστοποιητικό μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο Διεθνές Marketing το 1991 (Postgraduate Certificate in International Marketing) και το Διδακτορικό του το 1992 (Ph.D.) με ειδίκευση στην εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα. Είναι κάτοχος του πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών (ΣΕΛΕΤΕ–ΠΑΤΕΣ, 1998) και του μεταπτυχιακού πιστοποιητικού εξειδίκευσης στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – GIS (ΕΜΠ, Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών, 1999). Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα.
Από το 2000 εργάζεται ως Ειδικός Επιστήμονας στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και είναι ο επί σειρά ετών χειριστής θεμάτων του Οικολογικού Σήματος της ΕΕ (EU ECOLABEL), κύριος εισηγητής στο Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (Α.Σ.Α.Ο.Σ.), υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του οικολογικού σήματος της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και τη διαχείριση τετρακοσίων (400) και πλέον τεχνικών φακέλων/ενεργών εγγραφών (προϊόντων και υπηρεσιών). Εκπροσωπεί το Υπουργείο και συμμετέχει στις συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οικολογικού Σήματος (European Union Ecolabelling Board – EUEB) και των τεχνικών ομάδων εργασίας (ad-hoc technical working groups) σε σχετικές με το αντικείμενο κοινοτικές διαδικασίες και διαπραγματεύσεις.
Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση καταγγελιών, τη στατιστική επεξεργασία όλων των στοιχείων που αφορούν στο Οικολογικό Σήμα της ΕΕ, τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης προς το EUEB καθώς και εφαρμοστικών εγκυκλίων, Υπουργικών Αποφάσεων και κατευθυντήριων οδηγιών που αφορούν σχετικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την εποπτεία αγοράς.
Έχει συμμετοχή σχεδόν σε κάθε επιτροπή που επεξεργάζεται θέματα Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντος (Ο.Π.Π.), Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (Π.Δ.Σ.), οικολογικού σχεδιασμού, οικολογικής καινοτομίας, προστασίας καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και παραπλανητικούς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς στο πλαίσιο των γενικότερων αρχών της Βιώσιμης Κατανάλωσης και Παραγωγής (Sustainable Consumption and Production – SCP). Τα ως άνω εξαιρετικά εξειδικευμένα και επίκαιρα θέματα αποτελούν το αντικείμενο των εισηγήσεών του στα πλαίσια του μαθήματος «Βιώσιμη Παραγωγή & Κατανάλωση».

< Επιστροφή