Ιωάννης Σέμπος

Άρης ΑλεξόπουλοςΙωάννης Σέμπος

  • Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανα-τολισμό (MBA International) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ
  • Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), ΕΜΠ.
  • Επικεφαλής Ελεγκτής εθνικών απογραφών αερίων θερμοκηπίου και εκθέσεων για την κλιματική αλλαγή για λογαριασμό του UNFCCC.

 Επικοινωνία:   EΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Τομέας ΙΙ (Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων), Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα. Τηλ: (0030210) 7723240 & 7723155 (fax).
email: isebos@mail.ntua.gr

Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο ΕΜΠ (1996) και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (MBA International) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002). Το 2008 ολοκλήρωσε το Διδακτορικό του στο ΕΜΠ. Γνωρίζει άριστα την αγγλική και πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα.
Είναι – από το 2007 – Επικεφαλής Επιθεωρητής ΟΗΕ σε θέματα κλιματικής αλλαγής (Επικεφαλής Ελεγκτής Εθνικών Απογραφών Αερίων Θερμοκηπίου και Εκθέσεων για την Κλιματική Αλλαγή για λογαριασμό του UNFCCC) και – παράλληλα – Project Manager της ομάδας του ΕΜΠ, η οποία έχει συσταθεί ως Τεχνικός Σύμβουλος του ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) και έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Απογραφής των εκπομπών – απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου της Ελλάδας, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για προσαρμογή στο ρυθμιστικό πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, του πρωτοκόλλου του Κιότο και του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μηχανισμού παρακολούθησης (EU monitor mechanism – 280/2004/EC).
Έχει διατελέσει (2014) προεδρεύων της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ.
Έχει πολυετή διδακτική δραστηριότητα στο ΕΜΠ (ΕΔΙΠ από το 2005) και ευρύ επιστημονικό έργο (δημοσιευμένο και ερευνητικό) ενώ είναι πιστοποιημένος αξιολογητής απογραφών αερίων θερμοκηπίου και – από το 2014 – επικεφαλής αξιολογητής (για λογαριασμό του UNFCCC). Είναι κριτής στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Journal of Hazardous Materials” (Elsevier Publishers).