Ρεβέκκα Μπατμάνογλου

Ρεβέκκα  Μπατμάνογλου

  • Χημικός ΕΚΠΑ
  • Διευθύντρια Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

 

Επικοινωνία: Τηλέφωνo: 210-8620557
email: reb.batmanoglou@gmail.com

Η κα Μπατμάνογλου είναι Χημικός, απόφοιτος του ΕΚΠΑ. Εργαζόταν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας από το 1982 έως και πρόσφατα που συνταξιοδοτήθηκε. Έχει απασχοληθεί σε διαφορετικούς τομείς και θέσεις του Υπουργείου, κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, κατέχοντας θέσεις ευθύνης.

Για πολλά χρόνια ήταν Τμηματάρχης στο Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και ασχολήθηκε με την περιβαλλοντική αδειοδότηση πληθώρας έργων και δραστηριοτήτων. Συμμετείχε στην ομάδα που επεξεργάστηκε και εισηγήθηκε τον Νόμο 4014/2011 καθώς και στις ομάδες που επεξεργάστηκαν τις εξουσιοδοτικές πράξεις (ΚΥΑ, ΥΑ, κλπ) του νόμου.

Κατόπιν, διετέλεσε Διευθύντρια στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, στη Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας & Διαχείρισης Αποβλήτων, στη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας και τέλος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ

Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομάδες εργασίας. Για παράδειγμα, συμμετείχε στην ομάδα που εισηγήθηκε την «Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών», την «Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», το «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα», κλπ

Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια, ενώ διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» του ΠΑΔΑ, από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του.

< Επιστροφή