Ρεβέκκα Μπατμάνογλου

Ρεβέκκα  Μπατμάνογλου

  • Χημικός ΕΚΠΑ
  • Διευθύντρια Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

 

Επικοινωνία: Τηλέφωνo: 210-8620557
email: reb.batmanoglou@gmail.com

Σπούδασε Χημικός στο ΕΚΠΑ και είναι Διευθύντρια της Διεύθυνσης «Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα και μέτρια την ισπανική.
Έχει ευρύτατη και πολυετή δραστηριότητα σε θέματα αδειοδοτήσεων μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (τουριστικού τομέα, δραστηριοτήτων εξόρυξης, κτηνοτροφικών και υδατοκαλλιεργητικών μονάδων) είτε ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων του ΥΠΕΚΑ (2005-2014) είτε ως στέλεχος – εισηγήτρια του ίδιου Τμήματος κατά το διάστημα 1997-2005. Έχει συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση του Ν.4014/2011 (Α` κεφ.) και του λοιπού κανονιστικού νομικού πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΚΥΑ, ΥΑ, Εγκύκλιοι κ.λπ.) και από το 2011 έως σήμερα έχει – παράλληλα με τα υπηρεσιακά της καθήκοντα – στενή συνεργασία με τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος.
Από το 1982 που διορίστηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΝ), έως το 1997 εργάστηκε σε διάφορους τομείς του Υπουργείου και σε μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών εφαρμογών (Τμήμα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Εθνική Επιτροπή στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Περιβάλλοντος», Οργανισμό Ρυθμιστικού και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων). Για τη δράση της στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Περιβάλλοντος», της απονεμήθηκε τιμητικό δίπλωμα από την ΕΟΚ (1988).
Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων και εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα, κυρίως επί θεμάτων που σχετίζονται με τη νομοτεχνική, κανονιστική, αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

< Επιστροφή