Δημήτρης Αλεξάκης

Δημήτρης  Αλεξάκης

  • Γεωλόγος ΕΚΠΑ
  • ΜΔΕ στη Γεωχημική Ρύπανση Περιβάλλοντος, ΕΚΠΑ
  • Δρ Γεωχημείας Περιβάλλοντος ΕΚΠΑ
  • Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στο Ε.Μ.Π., Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων)
  • Εκπαιδευτής Ενηλίκων
  • Επισκέπτης Ερευνητής University of Sheffield

Επικοινωνία: Ε.Μ.Π., Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773, Αθήνα
Τηλέφωνα: 6945-402953 210-7722710
email: dial@survey.ntua.gr    dalexak@gmail.com

Σπούδασε Γεωλόγος στο ΕΚΠΑ (1996) και συνέχισε με μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (ΜΔΕ) στη «Γεωχημική Ρύπανση Περιβάλλοντος» (ΕΚΠΑ, 1998). Εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στο πεδίο της Γεωχημείας Περιβάλλοντος (ΕΚΠΑ, 2002) με θέμα «Επίδραση Γεωλογικών και Ανθρωπογενών Παραγόντων στην Χημική Σύσταση και Ποιότητα Υπόγειων Νερών της Ανατολικής Αττικής». Είναι πιστοποιημένος ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων (μη τυπική εκπαίδευση), αντικείμενο στο οποίο έχει ειδικότερη επιμόρφωση (άνω των 220 ωρών) και ευρύτατη διδακτική δραστηριότητα. Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα και ιδιαίτερα την τεχνική ορολογία της.
Είναι μέλος του ΕΔΙΠ του ΕΜΠ (2014-σήμερα) στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων) και έχει συνεργαστεί ως επισκέπτης ερευνητής με την ομάδα Groundwater Protection and Restoration Group του Πανεπιστημίου Sheffield. Έχει αναπτύξει πολυετή δραστηριότητα ως ερευνητής (άνω των 15 ερευνητικών προγραμμάτων) και ως διδάσκων στο ΕΜΠ (1997-σήμερα) και στο ΕΚΠΑ (1997-2009) υπό διάφορες ιδιότητες σε πληθώρα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και ερευνητικών αντικειμένων καθώς και στην εισήγηση – επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Έχει ουσιαστική συμβολή στην οργάνωση και ανάπτυξη του Εργαστηρίου Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας (ΕΚΠΑ) και του Εργαστηρίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΜΠ).
Το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο του στο αντικείμενο της έρευνας και των σπουδών του είναι ευρύτατο με 42 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και περίπου 400 ετεροαναφορές ενώ παράλληλα έχει και σημαντικό συγγραφικό έργο (επιστημονικό και διδακτικό τόσο για φοιτητές ΑΕΙ όσο και για προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης).
Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) και της επιτροπής αξιολόγησης σε τρία (3) διεθνή επιστημονικά περιοδικά και κριτής (αξιολογητής εργασιών) σε δεκαεννέα (19) διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ το 2013 κατετάγη από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού “Environmental Earth Sciences” (Springer) στους δέκα (10) καλύτερους κριτές διεθνώς.

< Επιστροφή