Δημήτρης Αλεξάκης

Δημήτρης  Αλεξάκης

 • Kαθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 • Γεωλόγος ΕΚΠΑ
 • ΜΔΕ στη Γεωχημική Ρύπανση Περιβάλλοντος ΕΚΠΑ
 • Δρ Γεωχημείας Περιβάλλοντος ΕΚΠΑ
 • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων
 • Επισκέπτης Ερευνητής University of Sheffield (UK)

 

Επικοινωνία: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής–Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών–Τομέας Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων, Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ. 12241, Αθήνα (γρφ. Β133, εργαστ. Β010) Τηλ.: +30 210 5381256

email: d.alexakis@uniwa.gr

 1. Σπουδές
  Σπούδασε Γεωλόγος στο ΕΚΠΑ (1996) και συνέχισε με μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (ΜΔΕ) στη «Γεωχημική Ρύπανση Περιβάλλοντος» (ΕΚΠΑ, 1998). Εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Γεωλογίας και στο πεδίο της Γεωχημείας Περιβάλλοντος (ΕΚΠΑ, 2002). Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων (μη τυπική εκπαίδευση), αντικείμενο στο οποίο έχει ειδικότερη επιμόρφωση (άνω των 220 ωρών) και ευρύτατη διδακτική δραστηριότητα. Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα και ιδιαίτερα την τεχνική ορολογία της.
 1. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως στα εξής επιστημονικά πεδία: Καταγραφή και αξιολόγηση ποιότητας εδαφικών, υδατικών πόρων και ιζημάτων με εφαρμογή γεωχημικών και γεωλογικών μεθόδων, Καταγραφή και αξιολόγηση γεωτεχνικών παραμέτρων, Περιβαλλοντική γεωτεχνική, Διερεύνηση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών στην ποιότητα εδαφικών και υδατικών πόρων, Διασφάλιση και προστασία ποιότητας εδαφικών και υδατικών πόρων, Διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων, Γεωχημεία και περιβαλλοντική γεωχημεία, Γεωχημική προσομοίωση και γεωχημική χαρτογράφηση, Εκτίμηση τρωτότητας και διακινδύνευσης υπόγειων υδατικών πόρων, Τεχνολογίες βιοαποκατάστασης εδαφών, Καταγραφή ανθρωπογενών και κλιματικών αλλαγών και επιδράσεων στους εδαφικούς και υδατικούς πόρους.
 1. Ερευνητικό και Διδακτικό Έργο
  Έχει συνεργαστεί ως επισκέπτης ερευνητής με το Environment Agency (UK) και την ομάδα Groundwater Protection and Restoration Group του Πανεπιστημίου Sheffield, UK (2006). Έχει αναπτύξει πολυετή δραστηριότητα ως ερευνητής (19 ερευνητικά προγράμματα). Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων έχει συνεργαστεί με στελέχη Δήμων, Περιφερειών και ιδιωτικών εταιρειών.   Είχε ουσιαστική συμβολή στην οργάνωση και ανάπτυξη του Εργαστηρίου Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας (ΕΚΠΑ) και του Εργαστηρίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΜΠ).Έχει παρουσιάσει περισσότερα από 100 δημοσιεύματα που περιλαμβάνουν βιβλία, μονογραφίες, άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια, τεχνικές εκθέσεις, εκπαιδευτικό υλικό για ΚΔΒΜ κ.λπ. Το δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο (έτος αναφοράς 2022) έχει διεθνή αναγνώριση (1041 αναφορές και h-index 19 σύμφωνα με την ηλεκτρονική βάση Scopus, 1600 αναφορές και h-index 23 σύμφωνα με την ηλεκτρονική βάση Google Scholar). Παράλληλα έχει σημαντικό συγγραφικό και διδακτικό έργο τόσο για Τμήματα/Σχολές ΑΕΙ όσο και για προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης.

  Διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα μαθήματα: «Γεωλογία Μηχανικού», «Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία», και «Περιβαλλοντική Γεωτεχνική».
  Έχει διδάξει στο ΕΚΠΑ (1997–2009) στο Τμήμα Γεωλογίας (Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας) με διάφορες διαδοχικές ιδιότητες (Επιστημονικός Συνεργάτης, Λέκτορας Π.Δ. 407/80) και στο ΕΜΠ (2009–2017) με διάφορες ιδιότητες (Επιστημονικός Συνεργάτης,  μέλος ΕΔΙΠ) στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων). Έχει διδάξει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΜΠ, στο ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί ως Εισηγητής σε θέματα ποιότητας υδατικών και εδαφικών πόρων, διαχείρισης υγρών αποβλήτων, διαχείρισης στερεών αποβλήτων-ανακύκλωσης, coaching για την συνεργασία και αποτελεσματικότητα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με το  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης-ΙΝ.ΕΠ., Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.), με Κ.Ε.Κ. κ.α.

  Έχει συμμετοχή ως Guest Editor σε τρείς Ειδικούς Τόμους του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Water (MDPI), ως Associate Editor στο διεθνές περιοδικό Applied Water Science (Springer), ως Section Board Member και Editorial Board Member στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Water (MDPI), καθώς και στις Επιτροπές Έκδοσης (Editorial Boards) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών: Earth Sciences Research Journal, Peertechz Journal of Environmental Science and Toxicology και Austin Journal of Hydrology. Επίσης συμμετέχει ως αξιολογητής (Reviewer) επιστημονικών εργασιών σε τριάντα τέσσερα (34) διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 1. Διακρίσεις
  Κατατάχθηκε στους κορυφαίους 100.000 επιστήμονες διεθνώς για το έτος 2021 σύμφωνα με την αξιολόγηση του Elsevier BV και κατατάχθηκε στην 36η θέση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σύμφωνα με την κατάταξη AD Scientific Index 2022.
  Κατά το έτος 2013 κατετάγη από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού “Environmental Earth Sciences” (Springer) στους δέκα (10) καλύτερους κριτές διεθνώς. Κατά το έτος 2018, σύμφωνα με την ηλεκτρονική βάση Publons, κατατάχθηκε στο Top 1 % of Reviewers in Environment/Ecology (36η θέση σε παγκόσμια κατάταξη, 9η πανελλαδικά).
 1. Ακαδημαϊκές Θέσεις Ευθύνης
  Είναι Ιδρυτής&Διευθυντής του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης και Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2018-σήμερα) και Διευθυντής Τομέα Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων (2021-2022 και 2022-2023).

< Επιστροφή