Αναστάσιος Αδαμόπουλος

Αναστάσιος  Αδαμόπουλος

  • Φυσικός ΕΚΠΑ
  • M.Sc. in Atmospheric Sciences, University of East Anglia, School of Environmental Sciences (Norwich UK)
  • Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Ειδικός Επιστήμων Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
  • Υπεύθυνος Ποιότητας και Αναπληρωτής Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ποιότητας Ατμόσφαιρας ΥΠΕΝ

Επικοινωνία: Τηλ.: +30-210-8650076.
email: a.adamopoulos@prv.ypeka.gr

Σπούδασε Φυσικός στο Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ (1992) και ολοκλήρωσε διετές μεταπτυχιακό (1994) στο University of East Anglia (M.Sc. in Atmospheric Sciences – Norwich UK). Είναι Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών (θέμα Διδ/κής Διατριβής: “Μελέτη των Φυσικών και Οπτικών Ιδιοτήτων της Ατμόσφαιρας της Αθήνας”, 2001). Γνωρίζει άριστα την αγγλική και μέτρια την ιταλική γλώσσα.
Εργάζεται – από το 2001 – ως Ειδικός Επιστήμων στο Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας της Δ/νσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έχει διατελέσει (2003 – σήμερα) Εθνικός Εκπρόσωπος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (European Environment Agency-Topic Center on Air and Climate Change) και στην Ομάδα Περιβάλλοντος (Working Group Environment) του Συμβουλίου της Ευρώπης σε πάνω από είκοσι (20) αντίστοιχες διεθνείς συναντήσεις. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογικών Εφαρμογών (Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ.) και Υπεύθυνος Ποιότητας του Εργαστηρίου Ποιότητας Ατμόσφαιρας, στη διαπίστευση του οποίου (κατά ΕΝ 1725) είχε κύριο ρόλο. Ας σημειωθεί, ότι πρόκειται για το μοναδικό διαπιστευμένο στην Ελλάδα Εργαστήριο για την πραγματοποίηση σχετικών μετρήσεων.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έχει την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), το οποίο αποτελείται από 18 σταθμούς στην κυριότητα του Υπ. Περιβάλλοντος (16 στην Αττική, 2 στη Βοιωτία) και 18 εποπτευόμενους στη υπόλοιπη χώρα. Είναι Εμπειρογνώμων – Αξιολογητής στο ΕΣΥΠ/Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) για Εργαστήρια που διενεργούν μετεωρολογικές μετρήσεις για υπολογισμό αιολικού δυναμικού, έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 73 αξιολογήσεις. Έχει άνω των 75 συμμετοχές – εκπροσωπήσεις του Υπουργείου σε εγχώριες και διεθνείς επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ. με αντικείμενο εξειδικευμένα ζητήματα τεχνικής και επιστημονικής φύσεως, νομοπαρασκευαστικά ζητήματα, θέματα προδιαγραφών, θέματα επιχειρησιακής οργάνωσης κ.ά. Επίσης, έχει εκπροσωπήσει το Υπουργείο σε πολλές συνεντεύξεις στον ημερήσιο τύπο, στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Είναι ένας εκ των κυρίων συντακτών όλων των
Έχει αξιόλογο ερευνητικό έργο (5 ερευνητικά προγράμματα ως ερευνητής και επιστημονικό μέλος της Ομάδας Ατμοσφαιρικής Έρευνας στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης – Ι.Ε.Π.Β.Α. του Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών – Ε.Α.Α.), άνω των εξήντα (60) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και άνω των 150 ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο του ενώ είναι επίσης κριτής στο Atmospheric Research (ELSEVIER). Έχει προσκληθεί ως εισηγητής στα πλαίσια πολλών διεθνών και εγχώριων επιστημονικών συναντήσεων (άνω των 30), και έχει διδάξει ως συνεργάτης σε Τμήματα ΑΕΙ.

< Επιστροφή