Αλέξανδρος Κουλίδης

Αλέξανδρος Κουλίδης

  • Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ
  • MSc in Computational Mechanics (Fluid Dynamics) ΕΜΠ
  • Υπ. διδάκτωρ ΕΜΠ
  • Στέλεχος Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επικοινωνία: +30 6974 458547, alexander.koulidis@gmail.com

Απέκτησε το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού το 1997 στο ΑΠΘ και ολοκλήρωσε τη μεταπτυχιακή του ειδίκευση στην Υπολογιστική Μηχανική στο ΕΜΠ, το 2001. Εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο ΕΜΠ σε θέματα ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
Από το 2001 έως σήμερα, είναι στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο βασικός θεματικός τομέας του στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (πρώην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) είναι η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό έχει αξιολογήσει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έχει εισηγηθεί τους περιβαλλοντικούς όρους για πάνω από 400 μεγάλα έργα και δραστηριότητες, στα οποία περιλαμβάνονται οι περισσότεροι αυτοκινητόδρομοι της χώρας, αεροδρόμια, σιδηροδρομικά τμήματα, μεγάλες αθλητικές ή επιχειρηματικές εγκαταστάσεις, καθώς και για μείζονες παρεμβάσεις στον πολεοδομικό ιστό της πρωτεύουσας. Παράλληλα, έχει αξιολογήσει τις στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις μεγάλων σχεδίων και προγραμμάτων, όπως τα επιχειρησιακά προγράμματα της τρέχουσας αλλά και της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, τα προγράμματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές, τα χωροταξικά πλαίσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιομηχανίας κ.ά.
Τα τελευταία πέντε έτη συνέβαλε στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με συμμετοχή τόσο στην προπαρασκευή του ν. 4014/2011, όσο και στην εκπόνηση της πλειονότητας των εξουσιοδοτικών του διατάξεων που ρυθμίζουν την έμπρακτη εφαρμογή του, όπως η νέα κατάταξη έργων, οι νέες διαδικασίες αξιολόγησης, η ενσωμάτωση δασικών και άλλων αδειών στους περιβαλλοντικούς όρους, οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, η προετοιμασία του ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου κ.ά.
Παράλληλα, συμμετείχε σε ομάδες εργασίας και επιτροπές για την παραγωγή σχεδίων πολιτικής που αφορούν στο περιβάλλον, όπως οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, τα διοικητικά βάρη των περιβαλλοντικών διαδικασιών, η περιβαλλοντική ελεγκτική λειτουργία κ.ά.
Από τον Αύγουστο του 2014 έως το Δεκέμβριο 2014 άσκησε παράλληλα καθήκοντα συμβούλου της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Πριν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, συνεργάστηκε ως νέος ερευνητής με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στην υπολογιστική προσομοίωση εγχάραξης νανοτεχνολογικών δομών με πλάσμα ενώ παλαιότερα εργάστηκε στο χώρο των επιχειρησιακών συμβουλευτικών υπηρεσιών και της πληροφορικής.

< Επιστροφή