Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος” μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Διευθυντή του ΠΜΣ Γιώργο Κ. Βαρελίδη (6977-091723) και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού  http://www.environmentalprotection.gr  (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αίτηση Συμμετοχής κ.λπ.). read more →

Βρείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»(Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014. Στο Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (δηλαδή Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Τμημάτων και Σχολών.. read more →

Βρείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»(Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών ορίζεται από τις 8 Μαΐου μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου 2014. Στο Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (δηλαδή Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών.. read more →

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» Αρχές Οκτωβρίου του 2014 προγραμματίζεται η έναρξη του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά. Το Πρόγραμμα διοργανώνεται σε συνεργασία Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ) με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή.. read more →