Βρείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»(Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών ορίζεται από τις 8 Μαΐου μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου 2014. Στο Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (δηλαδή Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών.. read more →

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» Αρχές Οκτωβρίου του 2014 προγραμματίζεται η έναρξη του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά. Το Πρόγραμμα διοργανώνεται σε συνεργασία Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ) με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή.. read more →