Ιουλία Μωραΐτου

Ιουλία Μωραΐτου

Ιουλία Μωραΐτου

  • Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
  • DEA στη Χωροταξία και την Διαχείριση Περιβάλλοντος (ULB – Βέλγιο)
  • Διδάκτωρ Χωροταξίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB – Βέλγιο)
  • Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

Τηλ.:  +30-2109224948 (Πάντειο Παν/μιο)  / Επικοινωνία:  juliamoraitou@gmail.com

Η Ιουλία Μωραΐτου είναι Πολιτικός Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1993).  Διετέλεσε επί 10ετία ερευνήτρια του Ινστιτούτου Χωροταξίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (IGEAT) του ULB στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), από όπου απέκτησε το Μεταπτυχιακό (DEA – 2002) και εν συνεχεία το Διδακτορικό τίτλο σπουδών της (2009) στη Χωροταξία και Διαχείριση Περιβάλλοντος (“The Heritage as an Object of the EU Policies; What are the Consequences in the Development Process and in the Quality of Life in the Southeast Mediterranean Space of the EU; Case Studies”). Γνωρίζει άριστα τη γαλλική και αγγλική γλώσσα και πολύ καλά την ιταλική.

Εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου και είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής (Management Committee) της Δράσης IS1101 του προγράμματος COST με τίτλο «Climate Change and Migration: Knowledge, Law and Policy, and Theory» (10ος/2011 έως10ος/2015).  Έχει διατελέσει Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης για ευρωπαϊκά θέματα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. στην Γενική Γραμματεία  Πολιτικής Προστασίας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη).

Εργάστηκε στις Βρυξέλλες (2006-2009) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Χειριστής Φακέλου (Policy Officer) Διαρθρωτικών Ταμείων (Structural Funds and Cohesion Fund) για Ελλάδα και Κύπρο στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (DG ENVIRONMENT) για θέματα χρηματοδοτήσεων,  πολιτικής συνοχής και εκτίμησης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου (D3 Unit Cohesion Policy and Environmental Impact Assessments).  Διετέλεσε Εξωτερικός Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη DG RTD για το 6ο & 7ο Πρόγραμμα Δράσης για την Έρευνα  (FP6 & FP7) και Project Manager δέκα (10) διακρατικών σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν από διάφορες Γεν. Δ/σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έχει διατελέσει Ειδικός Συνεργάτης επί των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Δήμου Ξάνθης επί 10ετία, όπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, απονεμήθηκε στο Δήμο Ευρωπαϊκή Διάκριση για το Μοντέλο Αειφόρου Ανάπτυξης της πόλης της Ξάνθης (Λισσαβόνα 1996) και Διεθνής Διάκριση (UN) για την εξέλιξη του μοντέλου Αειφόρου Ανάπτυξης της πόλης της Ξάνθης (Dubai Award, UNCHS, 1998).

Από το 2011 μέχρι σήμερα έχει διδάξει ως προσκεκλημένη διδάσκουσα στα ΠΜΣ του Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΤΟΠΑ), της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, της Γεωπονικής Σχολής και του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου σε θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, πολεοδομικών παρεμβάσεων, τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, Χωροταξικού – Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο).

Στο επίκεντρο του ερευνητικού της ενδιαφέροντος και των επιστημονικών της δημοσιεύσεων βρίσκεται η διερεύνηση της βιώσιμης διαχείρισης των (ιστορικού χαρακτήρα) κέντρων πόλεων, κυρίως μέσω ενός στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού και ανάλυσης εννοιών όπως: ποιότητα ζωής, βιώσιμη ανάπτυξη και πράσινη οικονομία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μετανάστευση, κοινωνική ένταξη και ασφάλεια καθώς επίσης και ανάλυση ζητημάτων που προκύπτουν από τις κλιματικές αλλαγές αλλά και στρατηγικές για την προσαρμογή σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.