Σταύρος Καλογιάννης

Σταύρος Καλογιάννης

Σταύρος Καλογιάννης

  • Πολιτικός Μηχανικός (Πολυτεχνική Σχολή Παν/μιου Πατρών)
  • MSc en Génie Urbain (Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή Λωζάννης, EPFL)
  • Certificat en Administration des Entreprises (Καθολικό Παν/μιο Λουβαίν, UCL)
  • Διδακτορική διατριβή (Σχολή Καλών Τεχνών, Παν/μιο Ιωαννίνων)

Επικοινωνία: Σέκερη 1, 10671, Αθήνα. Τηλ.: 2103675803, 2103225695, 2103675603 (fax).
email:  skaloyan@otenet.gr

  • Επαγγελματική δραστηριότητα:

Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής υδραυλικών και περιβαλλοντικών έργων – Σύμβουλος διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων

  • Πολιτική δραστηριότητα:

-Βουλευτής Ιωαννίνων (2000-2014, 2019 – σήμερα)
-Υφυπουργός Περιβάλλοντος (2004 – 2009)
-Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών (2012 – 2013)
-Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Βουλής (2019 – σήμερα)

Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα σε πενήντα (50) Συμβούλια Υπουργών Περιβάλλοντος (Ε.Ε., Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., κ.ά.) και σε δεκάδες διακοινοβουλευτικές διασκέψεις. ,
Το 2007 ορίστηκε Εθνικός Εκπρόσωπος για τη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Έχει αναπτύξει συγγραφικό έργο για θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και διαχείρισης προγραμμάτων, μετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.

 

< Επιστροφή