Παύλος Λουκάκης

Παύλος Λουκάκης

Παύλος Λουκάκης

  • Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
  • Διδάκτωρ Πολεοδομίας – Χωροταξίας Πολυτεχνείου Aachen, R.W.T.H. (Γερμανία)
  • Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
  • Καθηγητής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

Επικοινωνία: Τηλ.: +30-2109224948 (Πάντειο Παν/μιο).
email:  ploukak@panteion.gr

Ο Παύλος Λουκάκης είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάκτωρ Πολεοδομίας – Χωροταξίας (Πολυτεχνείο Aachen R.W.T.H., Γερμανία, 1976). Γνωρίζει άριστα τα αγγλικά και τα γερμανικά. Το εύρος του ακαδημαϊκού, επιστημονικού, ερευνητικού, επαγγελματικού και κοινωνικού έργου του εκτείνεται – με πλήθος διακρίσεων, μελετών και εφαρμογών – από το πεδίο της Αρχιτεκτονικής (τα πρώτα 20 χρόνια) μέχρι το πεδίο της Πολεοδομίας – Χωροταξίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης (από το 1961 έως σήμερα). Διατρέχει δε, όλη τη μεταπολεμική – χωροταξική και πολεοδομική – ανάπτυξη της Ελλάδας και ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.

Είναι καθηγητής από το 1993 έως σήμερα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει επίσης διδάξει στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και στο νέο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2002–2005). Διετέλεσε Καθηγητής – με μετάκληση – στο Τ.Ο.Π.Α. (1994–2000) και Καθηγητής στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου (1976–1993). Δίδαξε επίσης, ως Καθηγητής (1984–1994), στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Πολιτικοί Μηχανικοί). Υπήρξε Επιμελητής στην έδρα Πολεοδομίας της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ (1961–1971) και Ειδικός Επιστήμων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. (1979–1984).

Το ερευνητικό του έργο τα τελευταία 50 χρόνια είναι συνεχές, περιλαμβάνει 48 ερευνητικά προγράμματα μεγάλης επιστημονικής εμβέλειας ενώ εκτείνεται και σε διεθνές επίπεδο [διακρατικό «Πρόγραμμα Οργάνωσης Νησιωτικών Περιοχών της Ευρώπης» (2002-2004), μελέτες Μεγάλων Οικιστικών Συγκροτημάτων – Νeue Himat Dusseldorf Γερμανίας (1971-1974), Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα URBINO για την ιστορική εξέλιξη των ευρωπαϊκών πόλεων σε συνεργασία με πανεπιστήμια Ιταλίας – Πορτογαλίας – Ολλανδίας – Νορβηγίας – Γερμανίας (1988-1989), Συνεργάτης–Σύμβουλος στη μελέτη «Development Projects of the Central Mediterranean Regions (Messogiorno-Greece)» – μελέτη στο πλαίσιο του Προγράμματος Υπερσυνοριακών Μελετών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1992) κ.λπ.].

Ειδικότερα, από το 1962 μέχρι σήμερα, δραστηριοποιείται σε θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Οργάνωσης, τόσο σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο σύνταξης προδιαγραφών όσο και σε επίπεδο εφαρμογών σε συγκεκριμένες πόλεις και περιφέρειες (όπως η ευρύτερη περιοχή Θράκης, Μακεδονίας, Ηλείας, Κρήτης, Ηπείρου, ο νομός της Λάρισας, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιοχή της Αθήνας εν όψει της χωροθέτησης του αεροδρομίου «Ελευθ. Βενιζέλος» και των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του 2004). Είχε επίσης την ευθύνη για την εκπόνηση σημαντικών Χωροταξικών και Πολεοδομικών μελετών (Ρ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης 1979-1980, Ρ.Σ. Αθήνας – 7ο διαμέρισμα, 1980-1981) και συμμετείχε ως Τεχνικός Σύμβουλος του ΥΧΟΠ/ΥΠΕΧΩΔΕ σε άλλες, όπως Ρ.Σ. Αθήνας (1982-1984), πρόγραμμα ENVIREG – ΥΠΕΧΩΔΕ για Κεφαλληνία – Ιθάκη (2002-2004), Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Πελοποννήσου (1998-2000), δεκατρείς (13) μελέτες–έρευνες σχετικές με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως υπεύθυνος (στις περισσότερες) ή ως σύμβουλος–συνεργάτης (1991-2001) κ.λπ.

Τέλος, σε θεσμικό επίπεδο – μεταξύ πολλών άλλων – έχει συμμετάσχει (1994-1995) στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη διαμόρφωση του περιεχομένου του σημαντικότερου περί Χωροταξίας θεσμικού κειμένου της δεκαετίας `90, δηλαδή του μετέπειτα θεσμοθετημένου Ν.2742/1999 για τον «χωροταξικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη», ενώ επίσης, έχει συμμετάσχει μέχρι πρόσφατα ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (Σ.Ε.ΠΟ.Χ.), στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη σύνταξη του αντίστοιχου χωροταξικού πλαισίου της δεκαετίας του 2000 (Εθνικό Χωροταξικό και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια).

Παράλληλα, ως ελεύθερος επαγγελματίας – μέλος μελετητικής αρχιτεκτονικής ομάδας έχει 40 συνολικά βραβεύσεις σε Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς (15 Α` βραβεία), κυρίως κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του όλου έργου του.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.Δ.Α.Σ.) και του Επιστημονικού Τμήματος Αρχιτεκτόνων στο ΤΕΕ (1974–1975) καθώς και μέλος Επιστημονικών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας του ΤΕΕ. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων – Χωροτακτών (Σ.Ε.ΠΟ.Χ.).

Το δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο σε θέματα Χωροταξίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας και Αρχιτεκτονικής έχει πληθώρα αναφορών και υπερβαίνει τις 150 δημοσιεύσεις.

< Επιστροφή