Κυριάκος Ψύχας

Κυριάκος Ψύχας

Κυριάκος Ψύχας

  • Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολυτεχνείου Μιλάνου
  • MSc in Transportation Engineering and Planning (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Σαουθάμπτον)
  • Ακόλουθος Περιβάλλοντος στην Ε.Ε.

Επικοινωνία: Τηλ.: +30-6932442969
email:  kyriakospsychas@gmail.com

Σπούδασε Αρχιτέκτων Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (1979) και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc in Transportation Engineering and Planning) από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον (1980). Γνωρίζει άριστα αγγλικά και ιταλικά.

Από τον Ιούλιο του 2013 είναι Ακόλουθος Περιβάλλοντος στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ε.Ε. (ΜΕΑ-ΕΕ) στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας.

Έχει διατελέσει άλλες δύο (2) θητείες ως Ακόλουθος Περιβάλλοντος. Κατά την πρώτη (2005-2009), εκπροσώπησε την Ελλάδα σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και διεθνείς συναντήσεις, σχετικά με διάφορα θέματα περιβάλλοντος και ήταν αρμόδιος για την εξέταση της δέσμης «Κλίμα – Ενέργεια». Επίσης, ήταν μέλος ελληνικών αντιπροσωπειών σε δεκάδες επίσημα και άτυπα συμβούλια περιβάλλοντος επί σειρά ετών κατά την διάρκεια των προεδριών της Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Φινλανδίας, Αυστρίας, Σλοβενίας και Ισπανίας. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στις συναντήσεις του EPRG (Environmental Policy Review Group), κοινοτικού οργάνου Γενικών Δ/ντων Υπουργείων Περιβάλλοντος της Ε.Ε. που συνεδριάζει ετησίως στις Βρυξέλλες (έτη 2006-2009). Ήταν Υπεύθυνος για θέματα Κλιματικής Αλλαγής και μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στο Μόντρεαλ (2005, COP-11), στο Μπαλί Ινδονησίας (2007, COP-13), στο Πόζναν Πολωνίας (2008, COP-14) και στην Κοπεγχάγη (2009, COP-15).

Κατά τη δεύτερη θητεία του ως Ακόλουθος Περιβάλλοντος (4ος/2012 – 2ος 2013), εκπροσώπησε την Κύπρο στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της στην Ε.Ε. στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Ήταν αρμόδιος για θέματα κλιματικής αλλαγής της προεδρίας της Ομάδος Εργασίας Περιβάλλοντος (WPE) για τους φακέλους σχεδίου Κανονισμού Παρακολούθησης και Υποβολής Εκθέσεων Αερίων Θερμοκηπίου και Χρήσεων Γης (ΜΜR) και του σχεδίου Απόφασης Χρήσεων Γης, Αλλαγών Χρήσεων Γης και Δασοπονίας (LULUCF), οι οποίοι έκλεισαν αμφότεροι επιτυχώς μετά από σχετικούς τριλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [Κανονισμός (ΕΚ) 525/2013 και Απόφαση 529/2013/ΕΚ αντίστοιχα].

Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα (1996) στην συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών για το “HABITAT II” (National Preparatory Committee concerning the Human Settlements Issues on urban environment & health) ως μέλος ομάδων εργασίας για την εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα αστικού περιβάλλοντος.

Διετέλεσε (1998 – 2000) Project Manager – υπεύθυνος για θέματα καταγραφής και παρακολούθησης δεικτών αστικού περιβάλλοντος και θορύβου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Α. – Εuropean Environment Agency) σε θέση ΕΝD (Expert National Détaché) και συνέχισε τη συνεργασία με την Ε.Ε.Α. (free-lance contract) για άλλον ένα χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε μέλος πολλών κοινοτικών ομάδων εργασίας (European Commission interservice groups) για την προετοιμασία ευρωπαϊκών πολιτικών (π.χ. Directive 2002/49/EC κ.λπ.). Κατά το διάστημα 2002-2004 δραστηριοποιήθηκε ως μέλος της Ομάδος Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή προδιαγραφών και βέλτιστων τεχνικών για την εκτίμηση της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο.

Επίσης, διετέλεσε σύμβουλος (10ος/2009–4ος/2012 και 2ος/2013–7ος/2013) στα Γραφεία των Υπουργών ΠΕ.Κ.Α. και των Γεν. Γραμματέων Περιβάλλοντος, ως υπεύθυνος Διεθνών Θεμάτων Περιβάλλοντος, Συμβουλίων Περιβάλλοντος και Παρακολούθησης Πολιτικών Περιβάλλοντος (ποιότητας ατμόσφαιρας, θορύβου και κλιματικής αλλαγής) και ήταν μέλος των ελληνικών αντιπροσωπειών σε όλα τα επίσημα και άτυπα συμβούλια περιβάλλοντος της ίδιας περιόδου. Κατά το διάστημα 2010-2011 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).

Έχει διατελέσει Αξιολογητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα έργων περιβάλλοντος LIFE (1999-2000) και Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το Πρόγραμμα Δράσης του ΕΟΠ (Βρυξέλλες, 1995). Υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Οδοποιίας του ΕΜΠ (επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σε θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Έχει 17 επιστημονικές δημοσιεύσεις, πολλές δημοσιευμένες μελέτες εκδόσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στα πλαίσια του υπηρεσιακού του έργου και τρεις (3) συμμετοχές σε συγγράμματα – συλλογικά έργα (τα δύο σε έκδοση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος) ενώ επίσης, είναι κριτής στην ELSEVIER Science & Health Press και Science-Direct.

< Επιστροφή