Παναγιώτης Διον. Δημόπουλος

Παναγιώτης Διον. Δημόπουλος

 • Πτυχιούχος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 • Διδάκτωρ Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών
 • Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Επικοινωνία: Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο (τηλ. +3026410-74119, 74118, fax: +3026410-74176). Γραφείο: Νέο Κτίριο, 1ος όροφος. (γραφείο 1.2). emailpdimopoulos@upatras.gr

Αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (1987), όπου εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή στις Βιολογικές Επιστήμες (1993) και ειδικότερα στο πεδίο της Χλωρίδας – Φυτοκοινωνιολογίας – Οικολογίας Βλάστησης.

Η ακαδημαϊκή του καριέρα ξεκινάει το 2000 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Επίκουρος Καθηγητής), και από το 2009 είναι Καθηγητής Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (πρώην Πανεπιστήμιο) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και η πολυετής ακαδημαϊκή (προπτυχιακή και μεταπτυχιακή) και επαγγελματική του εμπειρία (27 έτη) συνοψίζονται στα ακόλουθα θέματα:

 • Οικολογία, Προστασία και Διαχείριση ειδών, οικοτόπων, οικοσυστημάτων και τοπίων.
 • Διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος.
 • Παρακολούθηση, Χαρτογράφηση και Οικολογική Αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης τύπων Οικοτόπων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας.
 • Βιοποικιλότητα και Βιογεωγραφία.
 • Οικολογία βλάστησης-τύπων οικοτόπων.
 • Τράπεζες Σπερμάτων και Αποκατάσταση Βλάστησης σε διαταραγμένα οικοσυστήματα.
 • Οικογεωγραφία, Χλωρίδα και Αξιολόγηση Παρόχθιων Ζωνών καθώς και της ποιότητας παραποτάμιων δασών με χρήση βιολογικών δεικτών.
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων από έργα υποδομής και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος.

Έχει εμπειρία από ευρεία ερευνητική εργασία πεδίου σε επισκοπήσεις και προγράμματα παρακολούθησης σε ορεινούς όγκους, υγροτόπους, παράκτιες περιοχές και συστήματα ποταμών. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διακρατικά προγράμματα (περισσότερα από 30 Εθνικά και 15 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, σε 35 από τα οποία ως κύριος ερευνητής και/ή συντονιστής). Στα προαναφερόμενα πεδία έχει ογδόντα έξι (86) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ευρύ συγγραφικό έργο. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής σε επτά (7) και κριτής σε δεκαέξι (16) διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, κ.λπ. και συμμετέχει σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς, όπως οι OPTIMA (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area), IALE (International Association for Landscape Ecology), IAVS (International Association for Vegetation Science), EVS (European Vegetation Survey), Society of Conservation Biology κ.ά.

Ως μέλος ευρωπαϊκών, εθνικών και ad hoc επιστημονικών επιτροπών έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο με τις ακόλουθες ιδιότητες:

 • Εθνικός εκπρόσωπος και συντονιστής για θέματα Χαρτογράφησης και Αξιολόγησης Οικοσυστημάτων και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (2014-  ).
 • Συντονιστής και προεδρεύων της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Διεθνή Περιβαλλοντικά Θέματα-Βιοποικιλότητα στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιανουάριος 2014 – Ιούνιος 2014).
 • Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Προστατευόμενων Περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» (2010-2013).
 • Συμμετοχή, κατόπιν πρόσκλησης από το European Topic Center on Biological Diversity (ETC/BD) στο Παρίσι, ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στο “second Emerald biogeographical seminar for the west Balkan countries” που διοργανώνεται από το ETC/BD εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environment Agency) που διεξήχθη στο Bar, Montenegro (2-4 Νοεμβρίου 2011).
 • Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Προστατευόμενων Περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» στο γνωστικό αντικείμενο της Βοτανικής (2010-2013).
 • Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση της 2ης εθνικής εξαετούς έκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Ελλάδα (2006-2007).
 • Αναπληρωματικό Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Προστατευόμενων Περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» (2002-2005).
 • Εκπρόσωπος της Ελλάδας (κατόπιν ορισμού από ΥΠΕΧΩΔΕ) στην ομάδα των Ευρωπαίων ειδικών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Μάιος 2004).
 • Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Habitats Scientific Working Group) (25-2-2004).
 • Εθνικός Εκπρόσωπος για την ανάπτυξη του SynBioSys-Europe (Απρίλιος 2004-σήμερα).
 • Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΙΙΙ Mediterranean Biogeographical Seminar (Natura 2000 Scientific Seminar on the Mediterranean region (29-31 Ιανουαρίου 2003).
 • Εθνικός Εκπρόσωπος (National Representative) της Διεθνούς Ένωσης για την Επιστήμη της Βλάστησης (International Association for Vegetation Science: IAVS) με σκοπό το συντονισμό ομάδας Ελλήνων επιστημόνων για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Βλάστησης (Working Group on the EUROPEAN VEGETATION SURVEY) (Απρίλιος 1996 – σήμερα).
 • Μέλος του Συμβουλίου της Ομάδας Εργασίας για την έρευνα της ευρωπαϊκής βλάστησης (Working Group Council) (Απρίλιος 1996 – σήμερα).

< Επιστροφή