Γιώργος Κ. Βαρελίδης

Βαρελίδης Γιώργος

Γιώργος Κ. Βαρελίδης

  • Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
  • Διδάκτωρ Πολεοδόμος ΕΜΠ
  • Καθηγητής Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά (ΤΕΙ Πειραιά) – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Επικοινωνία: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (ΤΕΙ Πειραιά), Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Π. Ράλλη 250 & Θηβών, 12244 (Αιγάλεω), ισόγειο Β` Κτιρίου, Γραφείο Δδ5 & Δδ4.
Τηλέφωνα: +30-6977091723, +30-2103302159, +30-2105381386 email:  gvarel@uniwa.gr

Σπούδασε Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (1991) και – εν συνεχεία – έκανε διδακτορικό στο ΕΜΠ («Προτεινόμενο Πλαίσιο Οικιστικών Αναπλάσεων στο Αστικό και Περιαστικό Πεδίο της Αθήνας. Πολεοδομικές, Κοινωνικές, Θεσμικές, Επιχειρησιακές Συνιστώσες», 1999). Γνωρίζει πολύ καλά γαλλικά και αγγλικά.

Είναι Καθηγητής στο ΤΕΙ Πειραιά από το 2009, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος (2010-σήμερα), Διευθυντής του Τομέα Α` Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (2006-σήμερα) και ιδρυτής (2007) και επιστημονικός υπεύθυνος του «Αστικού Παρατηρητηρίου Βιομηχανικών Περιοχών Αττικής». Έχει διδάξει στο Ίδρυμα ως Επιστημονικός Συνεργάτης (1999-2004) και ως Αναπληρωτής Καθηγητής (2004-2009). Επίσης, είχε διδάξει και επιβλέψει πτυχιακές εργασίες στο ΕΜΠ (1992-1999, ως υποψήφιος διδάκτωρ – υπότροφος του Ι.Κ.Υ.), στα Τμήματα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ως διδάκτωρ (1999-2000) στα πλαίσια του μαθήματος «Κοινωνιολογία του Αστικού Χώρου» (Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΕΜΠ). Έχει εισηγηθεί και επιβλέψει άνω των 260 πτυχιακών εργασιών, αρκετές από τις οποίες (27) εκπονήθηκαν με συγκεκριμένους ερευνητικούς στόχους, στα πλαίσια των προγραμματικών συμφωνιών του «Αστικού Παρατηρητηρίου» με Δήμους, Νομαρχίες κ.ά. φορείς. Είναι Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΔΟΑΤΑΠ (2010-σήμερα) και διατελεί επί σειρά ετών μέλος της εξεταστικής επιτροπής του ΤΕΕ για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (από το 1993).

Το ερευνητικά του ενδιαφέροντα, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του και το συγγραφικό του έργο εκτείνονται στα πεδία της Πολεοδομίας και του Αστικού Σχεδιασμού (αναπλάσεις αστικών περιοχών με έμφαση στο θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο ανάπτυξής τους, δίκτυα κοινόχρηστων χώρων, αυθαίρετη δόμηση και διαχείριση περιαστικής γης, θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης του αστικού χώρου, συνύπαρξη ασύμβατων χρήσεων γης κ.ά.), της Χωροταξίας ή της Περιφερειακής Ανάπτυξης (προγράμματα Ε.Ε. “CULT RURAL”, “PICT”, Local Habitat Agenda κ.ά.) και της Αρχιτεκτονικής (προστασία και τεκμηρίωση παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών κτιρίων, μνημείων και εγκαταστάσεων, συμβολισμοί και ερμηνεία του μεταφονξιοναλισμού κ.ά.),.
Είναι κάτοχος πτυχίων μελετών δημοσίου Γ` τάξης στην κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) και στην κατηγορία 2 (πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες). Το επαγγελματικό του έργο είναι συνεχές (1991 – σήμερα) και περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Πολεοδομικές – χωροταξικές μελέτες, όπως ένταξη περιοχών Β` κατοικίας στα πλαίσια ΓΠΣ (π.χ. Λάκκα και Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου), οριοθέτηση ΖΟΕ και ΓΠΣ Δήμου Φυλής, πολεοδομικές μελέτες – πράξεις εφαρμογής (π.χ. Μεσογγή Κέρκυρας), αναπτυξιακές μελέτες τοπικής και περιφερειακής κλίμακας (π.χ. προγράμματα Περιφέρειας Αττικής), δίκτυα κοινόχρηστων χώρων (π.χ. σχεδιασμός Ιστορικού Πάρκου Σχολής Ευελπίδων), Προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης – Local Habitat Agenda, προτάσεις ιδιωτικής πολεοδόμησης κ.λ.π.
  • Αρχιτεκτονικές μελέτες (ανέγερση νέων χρήσεων και εγκαταστάσεων, μελέτες τουριστικών εγκαταστάσεων, αποκαταστάσεις, αλλαγές χρήσης) στο πλαίσιο προγραμμάτων “LEADER I”, “LEADER II”, «Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και «Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανασυγκρότησης Υπαίθρου 2000–2006». Επίσης, έχει εκπονήσει πλήθος αρχιτεκτονικών μελετών για κατοικίες και ειδικά κτίρια (γραφεία, catering, εστιατόριο, θέατρο και πολιτιστικό κέντρο Αλεξανδρινών, προμελέτη Νομαρχιακού Κέντρου Λακωνίας, Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στην Ικαρία κ.λ.π.
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΠΠΕ) για πληθώρα χρήσεων, έργων και δραστηριοτήτων.

Διετέλεσε Αξιολογητής (2005-2007) για τις προτάσεις προγραμμάτων στα πλαίσια του «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ» (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ) και εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) στη Δ/νση Πολεοδομίας του Δυτικού Τομέα 2004-2010. Είναι επίσης Διαιτητής (2009–σήμερα) και Πραγματογνώμων του ΤΕΕ (1996–σήμερα). Ως τακτικό μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΤΕΕ (2003-2009), έχει ασχοληθεί με ζητήματα κωδικοποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας, πολεοδομικών προδιαγραφών, νομοτεχνικής επεξεργασίας και προτάσεων επί νομοσχεδίων και βασικών θεσμικών κειμένων της δεκαετίας του 2000.

< Επιστροφή