Ιωάννης Κιουσόπουλος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 • Αγρονόμος–Τοπογράφος Μηχ., ΕΜΠ
 • Αρχιτέκτων Μηχ., ΕΜΠ
 • MSc Περιφερειακή Ανάπτυξη, ΙΠΑ, Πάντειο Πανεπ.
 • PhD Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πάντειο Πανεπ.
 • Καθηγητής Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης, ΠΑΔΑ

 

Επικοινωνία: kionas@uniwa.gr

 

Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στην Αθήνα, σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τόσο στην Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχ. (1976), όσο και στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. (1984). Το 1990 ολοκλήρωσε διετή κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (MSc) στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και το 1999 αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Τμ. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ίδιου πανεπιστημίου.

Είναι καθηγητής Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμ. Μηχ. Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από την ίδρυσή του (2018).  –  Προγενέστερα υπήρξε μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμ. Τοπογραφίας (1984-2013) και του Τμ. Πολιτικών Μηχ. και Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (2013-2018), της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας.  –  Επίσης, έχει διδάξει αυτοδύναμα στο Πανεπ. Θεσσαλίας, στη Σχολή Ικάρων, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και σε άλλα ημεδαπά και αλλοδαπά πανεπιστημιακά ιδρύματα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έχει διατελέσει εκλεγμένος :

 • Πρόεδρος (2002-2004) και Αντιπρόεδρος (2004-2006) του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων,
 • Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (2001-2006).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΟΧ. (2014-2019).
 • Πρόεδρος του Τμ. Τοπογραφίας ΤΕΙ-Α (2000-2003 και 2003-2006).
 • Αναπλ. Κοσμήτορας ΣΤΕΦ ΤΕΙ-Α (2005-2006).
 • Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Χωρικής Ανάλυσης (2004-2018).
 • Διευθυντής Τομέα ‘Αναπτυξιακών Έργων και Χωρικού Σχεδιασμού’ του Τμ. Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΠΑΔΑ. –  Υπεύθυνος Μονάδας ‘Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάλυσης’ του Εργαστηρίου Γεωχωρικών Τεχνολογιών.  –  Σύμβουλος Σπουδών φοιτητών Τμ. Τμ. Μηχ. Τοπ. & Γεωπλ.  –  Συντονιστής Erasmus+ Τμ. Μηχ. Τοπ. & Γεωπλ.  —  Μέλος ΟΜΕΑ (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης) Τμ. Μηχ. Τοπ. & Γεωπλ.     (2018-νυν).

Τα τρέχοντα επιστημονικά-ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται: στη μελέτη του αστικού και εξωαστικού χώρου και στην περιφερειακή ανάπτυξη, χωρίς να απουσιάζει και η προσέγγιση του χώρου στην κλίμακα της αρχιτεκτονικής. Εξειδικευμένο ενδιαφέρον επιδεικνύει για τα δίκτυα των οικισμών και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, τις παράκτιες περιοχές και τη θαλάσσια χωροταξία, τις χρήσεις γης και τις μεταβολές τους, την περιφερειακή διάσταση του τουρισμού καθώς και τη χρήση δεικτών/αλγορίθμων/οντολογιών για τη γεω/χωρική πληροφορία και γενικότερα τα χωρικά φαινόμενα και τις διαχρονικές μεταβολές τους. Προσφάτως, έχει εστιάσει σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, προγραμμάτων σπουδών και της αξιολόγησής των.

Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας: έχει διδάξει μαθήματα πρωτο-εισαγόμενα σε Προγράμματα Σπουδών, τόσο σε μεταπτυχιακό όσο και σε προπτυχιακό επίπεδο (‘Διαχείριση Έργων’, ‘Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιου Χώρου και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος’, ‘Πολεοδομία’, ‘Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη’, ‘Αρχιτεκτονική’ κ.ά.), έχει συγγράψει μονογραφίες και εκπαιδευτικά βοηθήματα, είναι επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων και συμμετέχει σε αντίστοιχα της Ε.Ε. Έχει ενεργό παρουσία σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων, είναι κριτής σε ανάλογες δραστηριότητες, ενώ συμμετέχει σε συντακτικές και επιστημονικές επιτροπές.   Έχει τιμηθεί με υποτροφίες Marie Curie και με πρόγραμμα ενίσχυσης μεταπτυχιακής έρευνας.

Κατά το παρελθόν είχε υπερδεκαετή δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός, με κύριο αντικείμενο τις τοπογραφικές μελέτες, ενώ εξακολουθεί να συμμετέχει ως σύμβουλος σε μελέτες και ερευνητικά προγράμματα με χωρικό αντικείμενο, και να αναλαμβάνει πραγματογνωμοσύνες για ιδιοκτησιακά-τοπογραφικά θέματα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον εξειδικευμένο περιοδικό τύπο έχει συγγράψει πληθώρα άρθρων με περιεχόμενο εστιασμένο στην αναπτυξιακή διάσταση του τουρισμού.

Δραστηριοποιείται στα κοινά όντας μέλος κλαδικών φορέων και συλλόγων.

Μπορείτε να τον αναζητήσετε στο LinkedIn και στο Research Gate (ως ‘John Kiousopoulos’) και στη διεύθυνση:  http://www.geo.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/31/2018/10/cv_kiousopoulos_en_2020_02.pdf