Πέτρος Βαρελίδης

Βαρελίδης Πέτρος

Πέτρος Βαρελίδης

  • Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
  • Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ
  • Ακόλουθος Περιβάλλοντος στην Ε.Ε.
  • Ειδικός Επιστήμων Υ.ΠΕ.Κ.Α.

Επικοινωνία: Τηλ.: +30-6974946984 email:  pvarelidis@yahoo.com, P.Varelidis@rp-grece.be

Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο ΕΜΠ (1991) και – εν συνεχεία – έκανε διδακτορικό στο ΕΜΠ σε συνεργασία με το Center for Composite Materials του Πανεπιστημίου του Delaware των ΗΠΑ και με το Ινστιτούτο Weizmann στο Ισραήλ (1999). Παράλληλα, αποφοίτησε από τη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γνωρίζει άριστα γαλλικά – αγγλικά και καλά ισπανικά.

Από τον Αύγουστο του 2013 εκπροσωπεί τη χώρα ως Ακόλουθος Περιβάλλοντος της Ελλάδας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. κατά την Ελληνική Προεδρία, ασχολούμενος με θέματα προστασίας της φύσης και αέριας ρύπανσης ενώ παράλληλα, εκτελεί χρέη συμβούλου του Υπουργού ΠΕΚΑ σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

Έχει εργασθεί στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα εκπονώντας μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για πληθώρα έργων και δραστηριοτήτων.

Tο 2001 διορίσθηκε ως Ειδικός Επιστήμων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και απασχολήθηκε έως το 2005 στο Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων, όπου εργάσθηκε πάνω στη σύνταξη του σημερινού θεσμικού πλαισίου για τα θέματα ανακύκλωσης αποβλήτων.

Από το Νοέμβριο του 2005 έως και το Φεβρουάριο του 2009 διετέλεσε Ακόλουθος Περιβάλλοντος της Ελλάδας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. (ΜΕΑ–ΕΕ), όπου διαπραγματεύτηκε εκ μέρους της χώρας θέματα αποβλήτων (Οδηγίες για τα απόβλητα, την ανακύκλωση των μπαταριών, τα εξορυκτικά απόβλητα, το έδαφος, Κανονισμός για την ασφαλή αποθήκευση του υδραργύρου, Σύμβαση της Βασιλείας για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων κ.λπ.), νερών (Οδηγίες για τη θαλάσσια στρατηγική, τις πλημμύρες, τα ύδατα κολύμβησης, τις ουσίες προτεραιότητας κ.λπ.), αέριας ρύπανσης (Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές, Κανονισμός EURO V), κλιματικής αλλαγής (Κανονισμός για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα, για τα φθοριούχα αέρια, πακέτο κλίμα – ενέργεια), αειφόρου ανάπτυξης, βιοποικιλότητας (Κανονισμός για την προστασία της φώκιας, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί), Κανονισμός για το Οικολογικό Σήμα, Κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS) κ.λ.π.

Από τον Μάρτιο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 2009 διετέλεσε σύμβουλος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος ενώ από τον Ιανουάριο του 2010 έως και τον Απρίλιο του 2012 διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος των διαδοχικών Γενικών Γραμματέων του ΥΠΕΚΑ, έχοντας την εποπτεία των θεμάτων περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνταξη του νέου θεσμικού πλαισίου για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Από τον Απρίλιο του 2012 έως και τον Ιανουάριο του 2013, μετά από ειδική διακρατική συμφωνία κατόπιν πρότασης της Κυπριακής Κυβέρνησης, διετέλεσε Ακόλουθος Περιβάλλοντος της Κύπρου στην Ε.Ε., όπου προήδρευε στην Ομάδα Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας (β’ εξάμηνο 2012) με αντικείμενο νομοθετικές προτάσεις, όπως η ανακύκλωση των πλοίων, η χημική ρύπανση των υδάτων (ουσίες προτεραιότητας), η ανακύκλωση των μπαταριών, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα οχήματα κ.λ.π.

Από το Φεβρουάριο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2013 διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος των διαδοχικών Υπουργών ΠΕΚΑ, έχοντας την εποπτεία των θεμάτων περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής με ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων και αναφορών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε θέματα ανακύκλωσης και συνθέτων υλικών ενώ επίσης, έχει προσκληθεί ως κεντρικός ομιλητής σε παγκόσμιες συνδιασκέψεις και διεθνή συνέδρια πάνω σε θέματα ανακύκλωσης.

< Επιστροφή