ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Μ.Σ. με θέμα: «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με θέμα:
«Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»
σε συνεργασία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ) και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.)

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ε.Π.Κ.), ισότιμο και ομοταγές των Ελληνικών Πανεπιστημίων με απόφαση ΔΟΑΤΑΠ, διοργανώνουν για δεύτερη ακαδημαϊκή χρονιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος». Το Μεταπτυχιακό είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 2132/Β/28-8-13), γίνεται στο ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. στην ελληνική γλώσσα και έχει συνολική διάρκεια τριών (3) εξαμήνων.

Το Πρόγραμμα εστιάζει στα ζητήματα και τις διαδικασίες εφαρμογής των τρεχουσών περιβαλλοντικών πολιτικών και πρακτικών σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό, διακρατικό, ευρωπαϊκό και διεθνές. Απευθύνεται κατ` εξοχήν σε αποφοίτους (πτυχιούχους – διπλωματούχους) και σε στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή σε ελεύθερους επαγγελματίες κάθε ειδικότητας, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε όλο το φάσμα υλοποίησης των περιβαλλοντικών πολιτικών, προσφέροντας γνώσεις άμεσα εφαρμόσιμες, επικαιροποιημένες και αντίστοιχες με την επαγγελματική ζήτηση. Αφορά δε ένα αντικείμενο (περιβάλλον), απαραίτητο σε κάθε έργο και μελέτη, σε βιομηχανικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, το οποίο θα είναι πάντα επίκαιρο και προσφέρει ήδη πολλές επαγγελματικές διεξόδους.

Ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με διδάσκοντες – διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου, ανώτατα στελέχη της Διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα καθώς και τεχνοκράτες διεθνούς εμπειρίας (Ακόλουθοι Περιβάλλοντος, Εθνικοί Εκπρόσωποι, πρ. Υπουργοί και Γεν. Γραμματείς) με κύριο χαρακτηριστικό την ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις σχετικές επαγγελματικές εφαρμογές, στο σχεδιασμό και στη λήψη των αποφάσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη κατά την τελευταία 10ετία (σύνταξη Οδηγιών Ε.Ε. και ελληνικής νομοθεσίας, πολιτικές αποφάσεις, τεχνικές προδιαγραφές, αξιολογήσεις κ.ά.). Το υψηλό προφίλ του ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ και των διδασκόντων του και η συνεργασία με το Ε.Π.Κ. προσφέρει – για όσους ενδιαφέρονται – τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών μετά το πέρας του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Πληροφορίες – Επικοινωνία: www.environmentalprotection.gr

Διευθυντής – Επιστημονικός Υπεύθυνος : Γιώργος Κ. Βαρελίδης (gvarel@teipir.gr +30-6977091723), Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. – Δρ ΕΜΠ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος: +30-2105381412, 2105381386, 2106821806