Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ ΕΠΤΕΠΠ παρατείνεται έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα στην χώρα.