Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.  
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»