Γιώργος Μπούστρας

Γιώργος Μπούστρας

  • Χημικός Μηχανικός – London South Bank University
  • PhD – Kingston University (ειδίκευση στην εκτίμηση – διαχείριση κινδύνων)
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
    Επικοινωνία: Τηλ.: +357 22 713 157, fax: +357 22 590 539, G.Boustras@euc.ac.cy

Ο Γιώργος Μπούστρας είναι Χημικός Μηχανικός (London South Bank University), με ειδίκευση στην εκτίμηση – διαχείριση κινδύνων (PhD, Kingston University). Η επαγγελματική του σταδιοδρομία και η ακαδημαϊκή του έρευνα εστιάζονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή στατιστικών και μαθηματικών μοντέλων για την εκτίμηση, ποσοτικοποίηση και διαχείριση των κινδύνων. Εργάζεται ως Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2009. Πρόσφατα εξελέγει στη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από το 2011 προΐσταται του ερευνητικού εργαστηρίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Center for Risk, Safety and the Environment – CERISE).

Είναι – μεταξύ άλλων – Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην Επιτροπή Κοινωνικο-οικονομικών Επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Χημικών Προϊόντων (ECHA) και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Management Committee of Secure Societies – Protecting Freedom and Security of Europe and its Citizens του “HORIZON 2020”. Πρόσφατα ορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Μέλος του Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής.
Είναι στη συντακτική επιτροπή επιστημονικών περιοδικών Safety Science (Elsevier) και Fire Technology (Springer).

 

< Επιστροφή