Ιωάννης Ζιώμας

Ζιώμας Γιάννης

Γιάννης Ζιώμας

 • Φυσικός ΑΠΘ
 • Διδάκτωρ Φυσικής Περιβάλλοντος ΑΠΘ
 • Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής Εργαστηρίου Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών (Σχολή Χημικών Μηχανικών)

Επικοινωνία: EΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Τομέας ΙΙ (Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων), Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα (Γραφείο 325δ, Κτήρια Χημικών Μηχανικών). Τηλ: (0030210) 7722358 & 7723155 (fax). email:  ziomas@chemeng.ntua.gr, URLhttp://lpad.chemeng.ntua.gr/ziomas

Είναι Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1980) και απέκτησε διδακτορικό (PhD) στην Φυσική Περιβάλλοντος από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1984). Παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα στο Washington State University (Η.Π.Α.) και εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Atmospheric Environment Center του Καναδά. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και μέτρια γαλλικά.

Κύριο αντικείμενο του επιστημονικού και ερευνητικού του έργου αποτελεί ο έλεγχος του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και ο σχεδιασμός μεθοδολογιών για τη λήψη και την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας αυτού. Οι θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται έντονα αφορούν τον:

 • Σχεδιασμό και έλεγχο αντιρρύπανσης περιβάλλοντος (απογραφές εκπομπών, σχεδιασμός μετρητικών δικτύων, ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων παρακολούθησης, ελέγχου και λήψης αποφάσεων).
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων για διεργασίες που σχετίζονται με το περιβάλλον (ατμοσφαιρική ρύπανση, βιομηχανία).
 • Στρατηγικό σχεδιασμό προστασίας του περιβάλλοντος (εφαρμογή Ευρωπαϊκών Πρωτοκόλλων και Οδηγιών σε Εθνικό Επίπεδο)

Στο πλαίσιο αυτό έχει συντονίσει πάνω από 40 ερευνητικά προγράμματα ενώ έχει συμμετάσχει σε άλλα 25 ως κύριος ερευνητής. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Σύμβουλος σε περισσότερες από 100 περιβαλλοντικές μελέτες και προγράμματα. Έχει κάνει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια και έχει λάβει περισσότερες από 2000 αναφορές στο έργο του (h factor=24). Είναι κριτής – αξιολογητής προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης της Ε.Ε., της Ελληνικής Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και επίσης, αξιολογητής επιστημονικών εργασιών σε 10 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Η επαγγελματική του δραστηριότητα σε θέματα περιβάλλοντος συνοψίζεται στα ακόλουθα:

 • Επικεφαλής (επιστημονικός υπεύθυνος) της ομάδας του ΕΜΠ που έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Απογραφής των εκπομπών – απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου της Ελλάδος (2007 – σήμερα).
 • Συντονιστής – Εκπρόσωπος της Ελλάδας σε διάφορες Ευρωπαϊκές και Διεθνής Επιτροπές για θέματα περιβάλλοντος (1989 – σήμερα). Ενδεικτικά αναφέρονται: Επιθεωρήσεις Εθνικών Απογραφών, 5η Εθνική Έκθεση από εμπειρογνώμονες του UNFCCC, Επιτροπή Συμμόρφωσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α., 2008-2010).
 • Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (2005-2010).
 • Μέλος πολλών ομάδων εργασίας της Ε.Ε. σε θέματα περιβάλλοντος.

< Επιστροφή